Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

I Konferencja Branży Gastronomicznej

Drukuj PDF

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach


na


I Konferencji Branży Gastronomicznej


,,Klaster łączy środowisko''


W dniu 4 lipca 2016 r. w Warszawie nauczycielki Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach ( Aleksandra Pietrzykowska i Ilona Puzerewska )wzięły udział w spotkaniu branży gastronomicznej reprezentowanej przez pierwszy w Polsce Ogólnopolski Klaster Środowiskowy Branży Gastronomicznej ,,Polscy Liderzy Gastronomii'' ( reprezentowany przez Pana Grzegorza Górnika - Akademia Kelnerska, Pana Jarosława Uścińskiego - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, Panią Danutę Richert - ZSG w Rzeszowie, Wojciecha Ożoga - menagera, Jerzego Czaplę - Centrum Szkolenia Barmanów, Ireneusza Jundziłła i Rafała Maneckiego - Portal Pracawgastronomii.pl) wraz z grupą członków Klastra reprezentujących szkoły gastronomiczne i hotelarskie.

Dyrektorzy i koordynatorzy szkół na wspólnej konferencji spotkali się w celu wyłonienia kluczowych tematów współpracy oraz lidera grupy szkół.

Po merytorycznej ocenie propozycji zgłoszonych przez Zarząd Klastra wspólnie podjęto decyzję, że kluczowe tematy współpracy to:

1. Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów (z wyżywieniem i noclegiem);

2. Akredytacja Klastra dla szkół;

3. Rozbudowa struktur regionalnych: współpraca z hotelami i restauracjami lokalnymi - wzmocnienie pozycji Klastra;

4. Utworzenie banku używanego wyposażenia gastronomicznego i hotelarskiego;

5. Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla uczniów i nauczycieli;

6. ,,Collage'', czyli kształcenie uczniów i nauczycieli o wysokim standardzie w szkole mistrzów;

7. Organizacja wycieczek przedmiotowych do prestiżowych zakładów pracy;

8. Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli;

9. Promowanie działań szkoły poprzez np. zamieszczanie na stronie internetowej oraz profilu facebook kluczowych informacji
nadsyłanych przez szkoły;

10. Organizacja ,,Olimpiady gastronomicznej'';

11. Wzajemna promocja wszystkich członków Klastra (strona internetowa, znaczek);

 

Pod koniec spotkania został wybrany Lider grupy na rok 2016 - 2017. Został nim Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Estera Witkowska

 

GALERIA

 

 

MATURA POPRAWKOWA

Drukuj PDF

Dyrektor ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach informuje,


że egzamin maturalny w sesji poprawkowej


odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00


( przychodzimy co najmniej 30 min wcześniej )

 

 

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Drukuj PDF

UWAGA !!!!


LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

są ogłoszone od dnia 5 lipca 2016 r.

 

Prosimy o potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017

Drukuj PDF

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2016 / 2017

 

 

 

Egzaminy poprawkowe 2016

Drukuj PDF

HARMONOGRAM PRZEDMIOTOWYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT/SALA

22.08.2016

poniedziałek

8.00 klasy technikum

13.00 klasy zsz

MATEMATYKA

S.34

 

22.08.2016

8.00

CHEMIA

SALA 13

22.08.2016

13.00

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SALA 23

23.08.2016

wtorek

8.00

HISTORIA

SALA 33

23.08.2016

8.00

J.ANGIELSKI

SALA 32

23.08.2016

8.00

J.POLSKI

SALA 21

23.08.2016

9.00

WF

SALA GIMNASTYCZNA

23.8.2016

11.00

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

SALA 35

23.08.2016

 

13.00

 

PKM

SALA 42/41

23.08.2016

 

13.00

PRAC.RYS.TECH.

SALA 42/41

23.08.2016

 

13.00

PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ

SALA 42

23.08.2016

 

13.00

KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SALA 42

24.08.2106

9.00

SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA POTRAW I NAPOJÓW

SALA 35

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Drukuj PDF

Koniec roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach

24 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, na placu apelowym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów kończących szkoły zawodowe.

W pełnym słońcu, przy iście wakacyjnej pogodzie podsumowaliśmy mijający rok szkolny, który upłynął na naprawdę ciężkiej pracy - liczba wyróżnień była tego najlepszym dowodem.

W obecności Członka Zarządu Powiatu Miłosza Łuszczyka, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i pracowników oraz wszystkich uczniów pożegnaliśmy kończącą pracę w naszej szkole panią Grażynę Wybraniec (bibliotekarz) oraz odchodzących uczniów szkół zawodowych:

III klasę o kierunku Kucharz i III klasę Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej (wychowawca - pani Krzysztofę Pawelczuk), III klasę o kierunku Mechanik Pojazdów Samochodowych, (wychowawca - pani Beata Pawluk - Duńska) oraz słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych - Opiekun medyczny (opiekun - pani Justyna Migdalska).

Podczas drugiej części apelu - zostało wręczonych wiele nagród i wyróżnień:

Puchary Dyrektora:

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród Techników

II klasa Technikum Hotelarskiego ze średnią 3,45

(wychowawca Maciej Kanda)

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród szkół zawodowych - 3,71

III klasa Zasadnicze Szkoły Wielozawodowej

(wychowawca Krzysztofa Pawelczuk)

Puchar za najwyższą frekwencję - 93,7%

I klasa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych!

(wychowawca Ewa Trusiewicz)

Tytuł Mistrza Szkoły - ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole - 4,95

oaz nagroda Starosty

Tomasz Socha - uczeń I klasy Technikum Informatycznego

(wychowawca Marlena Borowiec)

oraz:

- wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w swoich klasach

- nagrody w kategorii NAJLEPSZY PRAKTYK

- certyfikaty Europass Mobilność dla uczniów, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe

- nagrody dla trzydziestu dwóch uczniów biorącym udział w niezwykle napiętym programie promocji naszej szkoły w gimnazjach i na targach szkolnych

- podziękowania dla członków szkolnego pocztu sztandarowego

- wyróżnienia dla wolontariuszy działających przy Fabryce Dobrego Czasu

- wyróżnienia w szkolnym konkursie chemicznym

- wyróżnienia dla ponad dwudziestu członków Samorządu Uczniowskiego

- nagrody dla najlepszych sportowców.

 


Życzymy wszystkim długich, słonecznych i bezpiecznych wakacji,

udanego odpoczynku, niezapomnianych, letnich chwil

i spełnienia wakacyjnych marzeń!

Joanna Pniewska


 

FOTOGALERIA

 

Stypendia Pomostowe

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

Mając na uwadze pomoc tegorocznym maturzystom ze środowisk popegeerowskich, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Programie Stypendiów Pomostowych.

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie
z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł. lub 1.480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godz. 16-tej.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z wymi załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia -pomostowe.pl.

 


 

Attachments:
Download this file (Plakat 25 05 2016.pdf)Plakat 25 05 2016.pdf[ ]270 Kb
 

Egzaminy zawodowe w sesji maj-lipiec 2016

Drukuj PDF

PÓŁMETEK EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZS NR 2 CKU W PYRZYCACH

Od dnia 10 czerwca 2016 r. do 2 lipca 2016 r. odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Jest to już trzecia (po październikowej i styczniowej) sesja egzaminacyjna w tym roku szkolnym. Blisko 220 uczniów i słuchaczy zamierza zdobyć kwalifikacje zawodowe w szkołach dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, kucharz, sprzedawca oraz rolnik i opiekun medyczny.

Jest to dla szkoły duże wyzwanie organizacyjno - logistyczne, zwłaszcza, że w obecnej sesji odbywają się egzaminy w 11 różnych kwalifikacjach.

Egzamin w szkole technicznej jest tak samo istotny jak matura, więc mobilizacja jest ogromna. Do egzaminu przystępuje 99% uczniów szkoły i absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wicedyrektor
Ewa Cywińska

GALERIA

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL