Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

Umowy patronackie

Drukuj PDF

 


Po raz pierwszy wybrane klasy w Zespole Szkół nr 2 CKU zostały objęte patronatem znanych i cenionych na naszym rynku firm związanych z branżą rolniczą oraz motoryzacyjną.                       

Podpisano porozumienie na mocy którego umawiające się strony zobowiązują się do współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Firma LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann Sp. z o.o. objęła patronatem uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa, natomiast SCANIA Polska S.A. wspierać będzie Technikum Pojazdów Samochodowych.

LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann Sp. z o.o. jest jedną
z wiodących firm branży rolniczej w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła w roku 1999. Pierwotnie ulokowana była ona w miejscowości Buk, koło Poznania,
a następnie przeniesiona została do nowej siedziby w Niepruszewie. W roku 2013 otworzono oddział w Pyrzycach.

Szwedzki koncern SCANIA zainaugurował natomiast działalność w Polsce w 1995 roku. W ciągu minionych lat SCANIA Polska S.A. osiągnęła zobowiązującą pozycję wśród liderów w sektorze ciężkich samochodów ciężarowych. Aktualnie firma ta posiada sieć 36 stacji serwisowych równomiernie pokrywających całą Polskę.

            Dzięki podpisanej umowie uczniowie będą mieli możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie w/w zakładów pracy. Współpraca ta umożliwi zapoznanie się z najnowszą  technologią w danej branży, sposobem funkcjonowania zakładu pracy oraz specyfiką pracy. Podmioty będą również współpracowały na bazie wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia teoretycznego oraz wspólnych przedsięwzięć.

            Dobrze i wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły do wykonywania zawodu, znający specyfikę pracy w danym zakładzie, posiadający dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną to szansa na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

 

Wywiadówka

Drukuj PDF

Przypominamy o wywiadówce, która odbędzie się w dniu 26.03.2015 r. o godzinie 16.30.

 

Wyniki Ewaluacji Problemowej w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Drukuj PDF

Wyniki Ewaluacji Problemowej w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach.

 

         Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach dziękuje rodzicom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie podczas ewaluacji problemowej, w której ZSZ i TZ osiągnęły wysoki stopień wypełnienia wymagań przez szkołę. Szkoła może spełniać wymagania na 5 poziomach:

 

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

W Zespole Szkół Nr 2 CKU badano trzy wymagania:

 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom wypełnienia wymagania – B.
 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom wypełnienia wymagania – B.
 3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – poziom wypełnienia wymagania –B.

 

Wnioski dla Technikum Zawodowego:

 1. Diagnozowanie osiągnięć uczniów, wdrażanie wniosków z tych analiz oraz świadome i celowe wykorzystywanie zaleconych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej stopniowo przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia uczniów i osiągania przez nich sukcesów edukacyjnych w szkole.
 2. możliwości psychofizyczne uczniów i ich sytuacja społeczna są przez szkołę rozpoznawane w sposób planowy i systemowy, dzięki czemu nauczyciele podejmują działania adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb.
 3. Prowadzone w szkole systemowe działania takie jak m. in. certyfikowane szkolenia dla uczniów, projekty edukacyjne, współpraca z uczelniami i firmami sprzyjają nabywaniu przez uczniów umiejętności ułatwiających im kształcenie na kolejnym etapie edukacyjnym, a także start w życie zawodowe.
 4. Analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz systematycznie i planowo prowadzone w szkole badania wewnętrzne mają pozytywny wpływ na modyfikacje planów i metod pracy nauczycieli.

Wnioski dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 1. Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej; są planowane i monitorowane, a stosowane metody sprzyjają uczeniu się.
 2. Uczniowie mają wpływ na zachodzące w szkole procesy edukacyjne – pomysły uczniów (dotyczące głównie metod pracy na lekcji, tematyki zajęć, terminów sprawdzianów, zajęć pozalekcyjnych) są uwzględniane przez nauczycieli, co przekłada się na ich poczucie współodpowiedzialności za proces dydaktyczny.
 3. Wnioski dotyczące efektów kształcenia, a wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz wnioski z prowadzonych diagnoz wewnętrznych służą do modyfikacji pracy szkoły.
 4. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły jest prowadzona w sposób planowy, co pozwala na realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji oraz na rozwijanie zainteresowań uczniów.
 5. Pozytywne relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej dają uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 6. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów służą nauczycielom do modyfikacji swojej pracy i ukierunkowanie jej na wyższą efektywność.
 7. Uczniowie osiągają dużą zdawalność na egzaminach zawodowych oraz osiągają sukcesy edukacyjne, które umożliwiają im podejmowanie kolejnych etapów kształcenia.

 

Informacja dot. Internatu

Drukuj PDF

W związku z problemami technicznymi internat szkoły będzie nieczynny
w dniach 16 - 20.03.2015 r.

 

Rekrutacja do XXI sesji Sejmu Młodzieży i Dzieci

Drukuj PDF

 

1 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejna, XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat w tym roku brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Dwuosobowe zespoły mają za zadanie przeprowadzić badanie wybranego miejsca w swojej przestrzeni lokalnej oraz zaproponować zmiany i działania wynikające z uzyskanych wyników. Zespoły uczniowskie opublikują relacje z wykonanego zadania na platformie internetowej SDiM. Na ich podstawie zostanie wyłonionych 460 osób, które wezmą udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2015 roku w gmachu Sejmu w Warszawie.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną oraz promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

„SDiM jest projektem edukacyjnym, którego siłą są jego uczestnicy. Co roku kilkaset młodych, pełnych pasji, energii i pomysłów ludzi z całej Polski pokazuje, że ich wspólnym celem jest aktywne działanie oraz zmiana otaczającego ich świata” – jak informuje Przewodnik uczestnika i uczestniczki XXI SDiM.

Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy już są aktywni społecznie, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim środowisku. Chcemy, aby Wasze doświadczenia w działalności w szkołach i lokalnej społeczności stały się podstawą do dyskusji podczas spotkania komisji problemowych, warsztatów oraz posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się od 1994 r. co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Posiedzenie odbywa się w gmachu Sejmu RP i kończy się ogłoszeniem wypracowanej  uchwały SDiM. Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie zespołów muszą być uczniami i uczennicami tej samej szkoły.

Uczestnictwo w rekrutacji ułatwi Przewodnik uczestnika i uczestniczki dostępny pod tym linkiem: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/przewodnik-uczestnika-i-uczestniczki-xxi-sdim.

Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Rejestracja zespołów odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej SDiM: www.sdim.ceo.org.pl i trwa od 20 lutego do 7 kwietnia 2015 roku. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

Informacji udziela: Urszula Cyrynger, (22) 825 05 50 wew. 103, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

   

GIMNAZJADA 24.02.2015 r.

Drukuj PDF

       Dnia 24 lutego 2015 r odbyła się w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach już  IV  edycja Mistrzostw dla gimnazjalistów o puchar Starosty Powiatu Pyrzyckiego .

W tym roku  swoją   obecnością zaszczyciło nas, aż 8 gimnazjów. Były to delegacje gimnazjalistów z Bielic, Dolic, Kozielic, Lipian, Przelewic oraz Publicznego, Społecznego i Mistrzostwa Sportowego z Pyrzyc. Umiejętnościom teoretycznym
i praktycznym poszczególnych drużyn, przyglądali się uczniowie, opiekunowie
i zaproszeni goście a także redaktor naczelny Panoramy Pyrzyckiej – Remik Kubicki, który rejestrował przebieg mistrzostw. Gimnazjada przebiegała w blokach: sportowym, informatycznym, żywienia, umiejętności hotelarskich, techniczno-samochodowym i wiedzy ogólnej. 

            Poziom wykonywania zadań świadczył o bardzo dobrym przygotowaniu uczestników tegorocznej gimnazjady. Uczniowie w atmosferze zdrowej rywalizacji walczyli o zwycięstwo aż do ostatniej chwili.

  W momencie finałowym komisja przeliczyła punkty i po bardzo dokładnym przeanalizowaniu przebiegu turnieju Jeden z ośmiu wyłoniła zwycięzców, którym Starosta Powiatu – Kazimierz Lipiński, wręczył puchary i nagrody rzeczowe.

I tak:

         I miejsce  zdobyło Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach  -  SERDECZNIE GRATULUJEMY!

         II miejsce - Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach   

         III miejsce    – Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Lipianach

Pozostali uczestnicy Gimnazjady otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki od Dyrektora Szkoły.

Sponsorami nagród byli:

                                        Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

                                        PZU  Pyrzyce

                                        Firma cukiernicza Bard Sp.zo.o PPH z Warnic

 Wszystkim darczyńcom  bardzo serdecznie dziękujemy.

    Dziękujemy  także uczestnikom za tak duże zainteresowanie mistrzostwami i wspaniałą zabawę  w  IV edycji  Gimnazjady. Zwycięzcom i uczestnikom  serdecznie gratulujemy. Zapraszamy w  przyszłym roku.                                                                                                                                                                                                                      

   Zdjęcia w Galerii                                              

                                                                             Alicja Nowak

 

 

WALENTYNKI 2015 W CKU PYRZYCE

Drukuj PDF

W przeddzień święta miłości zaroiło się w naszej szkole od walentynkowych, czerwonych serc, a  za sprawą Samorządu Uczniowskiego to najpiękniejsze uczucie na świecie unosiło się powietrzu na każdym korytarzu i każdej szkolnej klasie.

         Strzały naszych specyficznych Amorków trafiły w wiele damskich i męskich serc, a kartki z poczty walentynkowej odnalazły swoich odbiorców.

         Tym skromnym, ale szczerym happeningiem pragnęliśmy wlać choć odrobinę ciepła i radości w każde uczniowkie i nauczycielskie serce, a tym samym podkreślić fundamentalne znaczenie miłości w życiu każdego z nas.

Zdjęcia w GaleriiZnalezione obrazy dla zapytania amor miłości

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL